Our commitments

Onze toewijding aan duurzaamheid is een doel dat we ons elke dag stellen om de meest ethische en verantwoorde producten aan te bieden. BVBA De Meisjes wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving en de omgeving waarmee ze samenwerkt. Deze toewijding aan het milieu maakt deel uit van ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Enkele van de doelstellingen en acties die worden uitgevoerd in het kader van hun inzet voor het milieu, die rechtstreeks verband houden met winkels en klanten.

DIERENWELZIJN


Onze toewijding aan verantwoordelijkheid voor het milieu omvat ethische en verantwoorde normen bij het gebruik van diergerelateerde producten. Alle dierlijke producten die bij CLOSE-UP worden verkocht, zijn uitsluitend afkomstig van dieren die in veehouderij zijn gehouden en nooit van dieren die zijn opgeofferd voor verkoop op de huid. Leer mag alleen afkomstig zijn van dieren die zijn grootgebracht voor hun voedsel, nooit alleen voor hun huid. We zullen nooit producten gebruiken van dieren die uitsluitend zijn geslacht voor hun huid, schaal, hoorn, bot, veer of dons. Dierlijke producten moeten afkomstig zijn van dieren die ethisch en verantwoord zijn behandeld, gebaseerd op de internationaal aanvaarde "vijf vrijheden" voor dierenwelzijn. We verkopen geen bont. In plaats daarvan verkopen we synthetische materialen die op bont lijken.

SOCIALE WELVAART


CUNINA

We werken met initiatieven voor gemeenschapsontwikkeling via programma's voor sociale integratie gericht op kwetsbare groepen. We werken samen met Cunina.org. Cunina stuurt kansarme kinderen in het Zuiden naar school door middel van persoonlijke kindsponsoring.

Cunina is een Belgische, internationale niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie. Ze hebben tot doel de toegang tot en de kwaliteit van het basis- en secundair onderwijs in zes partnerlanden (Brazilië, de Filippijnen, Haïti, Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika) te verbeteren, ongeacht politieke, religieuze en sociale overtuigingen.

GEBRUIK VAN PAPIEREN ZAKKEN

90% van de CLOSE -UP tassen in de winkel is gemaakt van papier.