Actie voorwaarden

1. Actie lopende van loopt vanaf vandaag 18 JANUARI tot en met 26 JANUARI! 

De winnaressen worden bekendgemaakt ten laatste op 29 JANUARI.

2. WIN WIN 2X €200 shopping budget & stylingadvies voor jou én je bestie*

3. Hoe deelnemen?

WAT MOET JE DOEN?

1.     Like onze pagina en dit album. 

2.    Tag je beste vriendin onder je favoriete outfits in dit album.

3.    Share dit album (vergeet je post niet openbaar te zetten!)

3. Share dit album (vergeet je post niet openbaar te zetten!) De wedstrijd loopt vanaf vandaag 28 AUGUSTUS tot en met 6 SEPTEMBER.

 Good luck!

4. De winnaressen worden bekendgemaakt ten laatste op 8 SEPTEEMBER via de CLOSE-UP Facebookpagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN WINACTIES


Aanvulling algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie van CLOSE-UP

1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf CLOSE-UP te Sint-Denijs-Westrem

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. CLOSE-UP behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of je deelname te weigeren, of prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in België die bij deelname minimaal 18 jaar zijn.

4. De winnaar heeft drie dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de overhandiging van de prijs kan afgesproken worden. Na deze termijn behoudt CLOSE-UP zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. CLOSE-UP is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn of haar naam en afbeelding naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige vergoeding (op Facebook, Instagram, webshop, ...).

5. Enkel de prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of wanneer dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door CLOSE-UP bepaald. De winnaar zal door CLOSE-UP worden gekozen uit alle deelnemers met een programma dat lukraak een winnaar kiest. De trekking gebeurt aan de hand van het software programma 'commentpicker', wanneer gewenst, kan het resultaat opgevraagd worden. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media.

6. De looptijd van een actie op CLOSE-UP wordt bekend gemaakt via social media, een landingspagina of in een artikel over de desbetreffende winactie. Uitslagen van winacties wordt bekend gemaakt via de speciale landingspagina van de winactie, sociale media of via een artikel. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door CLOSE-UP om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. CLOSE-UP is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Prijzen zijn niet cumuleerbaar tijdens ander acties of op afgeprijsde artikels. Styling advies kan niet plaatsvinden op zaterdagnamiddag. CLOSE-UP neemt zich het recht een andere trui als prijs te geven dan de opgegeven voorkeur, wanneer niet meer voorradig. 


8. Spel uitslagen van het bedrijf CLOSE-UP zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. CLOSE-UP behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

9. CLOSE-UP behoudt zich bovendien het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

10. CLOSE-UP of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief, maar niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs.

11. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van CLOSE-UP (en derden die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van CLOSE-UP toestemming voor de verwerking van je gegevens. De gegevens die CLOSE-UP verkrijgt in het kader van deze actie worden in overeenstemming met de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld

12. CLOSE-UP is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig leveren van de goederen, daar zij afhankelijk zijn van de diensten van BPOST. 

  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden